Atpakaļ uz arhīvu

AS „Ventbunkers” paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai un tā sabiedrisko apspriešanu.

2018 - 06 - 06

AS „Ventbunkers” paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai un tā sabiedrisko apspriešanu.

AS “Ventbunkers”, reģ.nr.50003179321, juridiskā adrese Dzintaru iela 92, Ventspils, sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai, kas 25.05.2018. pieņemts VVD Ventspils reģionālajā vides pārvaldē.

Iesniegums sagatavots, aktualizējot esošās B kategorijas piesārņojošās darbības nosacījumus un nosakot darbības atkritumu apsaimniekošanas jomā atbilstoši Likuma par piesārņojumu 1.pielikuma, 5 daļas, 1) sadaļas prasībām.

 

2018.gada 29.jūnijā plkst. 16:00 Pārventas bibliotēkā, Ventspilī, Tārgales ielā 4, tiks organizēta sabiedrības informēšanas sanāksme par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.

 

Ar iesnieguma kopsavilkumu var iepazīties AS „Ventbunkers” Tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas daļā Dzintaru ielā 92, Ventspilī, tālr. 63602683, Ventspils Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, Ventspilī, AS „Ventbunkers” interneta tīmekļvietnē www.ventbunkers.lv.

 

Rakstiski priekšlikumi 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas dienas iesniedzami VVD Ventspils Reģionālajā vides pārvaldē Dārzu ielā 2, Ventspils, LV-3601.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.

 

 

Iesnieguma KOPSAVILKUMS

Atpakaļ uz arhīvu