Sociālā politika

 

Sabiedrība un tās darbinieki pilnībā apzinās savu atbildību sociālajā un vides aizsardzības aspektā un veido ievērojumu pienesumu Ventspils brīvostas kopējā kravu apgrozījumā. Svarīgākās Sabiedrības darbības vadlīnijas ir augsta darba efektivitāte, kvalitāte un drošība, ko nodrošina mūsdienīgs, terminālā izmantoto tehnoloģiju risinājums, darbinieku profesionalitāte un atbildība. Sabiedrība pastāvīgi uzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošina pieprasījumam atbilstošu pakalpojumu klāstu. 

Misija:

  • Nodrošināt klientiem kvalitatīvus naftas produktu pārkraušanas pakalpojumus 
  • Aktīvi risināt apkārtējās vides aizsardzības jautājumus savas kompetences ietvaros 
  • Veicināt darbiniekos piederības sajūtu Sabiedrībai, nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un labklājību
  • Būt sociāli atbildīgiem 

Vīzija:

  • Kļūt par starptautiski nozīmīgu naftas produktu pārkraušanas termināli, nostiprinot savas pozīcijas globālā biznesa vidē 
  • Iemantot savu klientu uzticību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus 
  • Attīstīt un pilnveidot termināla tehniskās un tehnoloģiskās iespējas 

Mērķi:

  • Izveidot Sabiedrību par nozīmīgu uzņēmumu Latvijā savā nozarē, palielinot naftas produktu pārkraušanas apjomus, paplašinot pārkraujamo produktu klāstu, piesaistot jaunus klientus un uzlabojot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti 
  • Regulāri paust publisku informāciju par Sabiedrībā notiekošo un aktualitātēm

 

Atpakaļ