Finanses, Investīcijas, Projekti

AS “Ventbunkers” apkopotie auditētie finanšu rezultāti par 2015. gadu liecina, ka apgrozījums 2015. gadā ir sasniedzis 58.6 miljonus eiro. Apgrozījuma pieaugums sasniegts, galvenokārt, pateicoties tumšo naftas produktu pārkraušanas apjomam, kas, salīdzinot ar 2014. gadu, pieauga par 17% un 2015. gadā sasniedza 2.54 miljonus tonnu. Gaišie naftas produkti 2015. gadā tika pārkrauti 0.4 miljonu tonnu apjomā, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā vienu gadu iepriekš. Kopumā AS “Ventbunkers” 2015. gada auditētie rezultāti liecina, ka sarežģītajos ekonomiskajos un ģeopolitiskajos apstākļos uzņēmumam ir izdevies noturēt salīdzinoši stabilu tirgus daļu un sniegto pakalpojumu apjomu.

 

Pārkraušanas terminālī 2015. gada laikā nepārtraukti bijuši nodarbināti vairāk nekā 320 darbinieki un kopējā visu samaksāto nodokļu summa valsts un pašvaldības budžetos 2015. gada laikā pārsniedza 3.7 miljonus eiro.

Investīcijas

Investīcijas pārkraušanas termināļa infrastruktūras uzturēšana tehniskā kārtībā un pakāpeniska tehnoloģiju modernizēšana ir viens no AS “Ventbunkers” stratēģiskās attīstības stūrakmeņiem. Sākot ar 2012. gadu “Ventbunkers” ir pakāpeniski atsākusi kāpināt ikgadējo investīciju apjomu, kas bija sarucis kopš 2008. gada, kad daļēji tika pabeigts viens no būtiskākajiem projektiem termināļa attīstībā – 7. rezervuāru parka paplašināšana. 2013. gadā un 2014. gadā AS “Ventbunkers” noslēdza līgumus ar Ventspils brīvostas pārvaldi par ieguldījumu veikšanu brīvostas teritorijā, paredzot laika periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam veikt būtiskus ieguldījumus, saņemot par to likumā paredzētās nodokļu atlaides.

 

 2014. gadā tika veikti tehnoloģiski uzlabojumi terminālī, lai vienlaicīgi nodrošinātu vairāku veidu gaišo naftas produktu vienlaicīgu uzglabāšanu un pārkraušanu, tajā skaitā biodīzeļdegvielas uzglabāšanu un pārkraušanu. Tāpat ir iegūtas valsts atbildīgo iestāžu atļaujas, lai klienta interesēs varētu veikt dažādu gaišo naftas produktu veidu sajaukšanu pārkraušanas procesā, iegūstot degvielu ar nepieciešamajiem kvalitātes rādītājiem. 2015. gadā AS “Ventbunkers” termināļa tehnoloģijās veica ilgtermiņa ieguldījumus 1.6 miljonu eiro apmērā, turpinot modernizēt termināļa tehnoloģiskos procesus, tajā skaitā palielinot sūkņu staciju jaudas, kā arī realizējot vairākus ar ugunsdrošību, vides aizsardzību un ekoloģisko drošību saistītus projektus.

Projekti

AS “Ventbunkers” vadība turpina intensīvi strādāt, lai šī brīža visnotaļ sarežģītajā ekonomiskajā un ģeopolitiskajā situācijā saglabātu termināļa ekonomiskās un tehnoloģiskās priekšrocības un pārkraušanas apjomi būtu vismaz esošajā līmenī arī turpmākajos gados. Viens no galvenajiem mērķiem ir palielināt pārkraušanas apjomus noteiktos tirgus segmentos, pozicionējot sevi kā nozīmīgu partneri ar konkurētspējīgiem nosacījumiem.

 

AS “Ventbunkers” plāno pastāvīgi pilnveidot savas tehnoloģijas, palielinot siltumenerģijas izmantošanas efektivitāti, samazinot enerģijas patēriņu un izmešu apjomus uz pārkrauto naftas produktu vienību un uzlabojot riska vadību. Attīstības koncepcija paredz:

    – esošās teritorijas racionālu plānošanu un apbūvi;
    – jaunu objektu būvniecību ar mērķi palielināt pārkraušanas jaudu;
    – esošo, novecojošo un nepiemēroto būvju demontāžu un jaunu būvju celtniecību;
    – atsevišķu esošo objektu rekonstrukciju.

 

AS “Ventbunkers” jau pašlaik tiek strādāts pie inovatīviem tehniskiem risinājumiem naftas produktu pieņemšanas un pārkraušanas jaudas uzlabošanai ziemas periodā pie zemām gaisa temperatūrām. Tiek analizētas arī iespējas izmantot lētākus, efektīvākus un videi draudzīgākus siltumenerģijas nesējus, ko izmanot tehnoloģiskajos procesos un ražošanā.

 

Tāpat nozīmīga prioritāte ir arī vides aizsardzība, uzlabojot esošo situāciju un veicot preventīvas darbības, kā rezultātā jau šobrīd tiek meklēti efektīvākie tehnoloģiskie risinājumi, lai realizētu naftas produktu tvaiku savākšanas infrastruktūras izveidi terminālī.

 

Atpakaļ