Ventbunkers apraksts

AS „Ventbunkers” ir viens no vadošiem naftas produktu pārkraušanas termināliem Ventspils ostā, ar kopējo pārkraušanas jaudu 7 milj. tonnu gadā. AS “Ventbunkers” piederošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek pieņemti un attīrīti kuģu balasta ūdeņi, kā arī rūpnieciskie notekūdeņi. 

Sabiedrības atrašanās ostas akvatorijas tuvumā, kā arī izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un attīstītā infrastruktūra, ļauj izmantot pieejamos resursus maksimāli efektīvi.    

Turpat 20 gadu ilgā Sabiedrības darba pieredze, pierāda tās spēju attīstīties, pienācīgi novērtējot mainīgās tirgus tendences un veicot atbilstošas darbības, lai pozicionētu sevi kā uzticamu sadarbības partneri, augsti vērtējot klientu vēlmes un ikviena darbinieka ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Atpakaļ