Projekti

AS „Ventbunkers” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, lai celtu  darbinieku kvalifikāciju nozarei svarīgās jomās.

 

Līgumu par projekta realizāciju LAĶĪFA noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2011.gada 06.janvārī. Līguma numurs L‑APA-10-0025. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015.gada 01.jūnijam.

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Ostas darbinieku mācību nodrošināšana ražošanas inženierzinības un vadība jomā”

 

 Apmācību laiks: 07.09.2015 – 23.10.2015

 

 Projekta numurs: APA/1.3.1.1.1/10/02/017 

 

 Līguma numurs LIAA/2015/BDA/5

 

Apmācību sniedzējs: “Baltijas Datoru Akadēmija” SIA reģ. Nr. 50003138501

 

Atpakaļ