Pakalpojumi

Pieņemšana

AS „Ventbunkers” pieņem, uzglabā un pārkrauj šādus naftas produktus:

  • – mazuts
  • – dīzeļdegviela

Pieņemšanas veidi

No sauszemes

AS “Ventbunkers” naftas produktu saņemšanai izmanto divas dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes: viena ar diviem ceļiem, kur uz katra no ceļiem var noliet 30 vagoncisternas; otra ar trīs ceļiem, uz kuriem iespējams noliet attiecīgi – 12, 12 un 8 vagoncisternas. Vienlaicīgi iespējams apstrādāt 92 vagoncisternas.

No jūras

AS „Ventbunkers” ir iespēja pieņemt mazutu un dīzeļdegvielu arī no tankkuģiem.

Pārkraušana

No sauszemes

Dīzeļdegvielas izvešana no teritorijas iespējama, izmantojot autocisternas.

No jūras

Galvenokārt, naftas produktu pārkraušana notiek, iekraujot tankkuģos. Pārkraušana var tikt organizēta no četrām piestātnēm. Esošie dziļuma parametri nodrošina naftas produktu iekraušanu tankkuģos ar maksimālo kravnesību līdz 150 000 DWT. Regulāri notiek ostas akvatorijas tīrīšana un padziļināšana. Nepieciešamos darbus ostas akvatorijā plāno Ventspils brīvostas pārvalde. 

Pārkraušana tankkuģī var notikt vienlaicīgi no viena vai vairākiem rezervuāriem. Šādā veidā dīzeļdegvielas iekraušanas maksimālā jauda var sasniegt 3600 m3 stundā, savukārt mazuta iekraušanas maksimālā jauda var sasniegt 2500 m3 stundā.

Piestātņu servisa pakalpojumi.

Atpakaļ