Notekūdeņu attīrīšana

AS “Ventbunkers” pieņem un attīra sekojošus ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu veidus:

 

– Notekūdeņi no tankkuģiem:

– tankkuģu balasts;

– kravas tanku mazgāšanas ūdeņi;

– mašīntelpu sateču ūdeņi.

 

– Rūpnieciskie notekūdeņi:

– AS “Ventbunkers” terminālī radītie rūpnieciskie notekūdeņi;

– citu uzņēmumu rūpnieciskie notekūdeņi (piegāde ar autotransportu).

 

Maksimālais pieņemšanas ātrums no piestātnēm vienlaicīgi ir 600 m3/stundā. Pašreiz attīrīšanas iekārtas spēj pieņemt līdz 20’000 m3 ar naftu un tās produktiem piesārņotu ūdeņu diennaktī. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir 600 tūkst. m3/gadā.

 

Attīrīšanas iekārtu tips: mehāniskā, fizikāli-ķīmiskā (flotācija),  sorbcija ogļu filtros. Kā flokulants notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) tiek izmantots polielektrolīts.

 

Notekūdeņu attīrīšanas kompleksā darbību nodrošina 7 rezervuāri ar kopējo tilpumu 33’200 m3 un 8 filtrējošās sekcijas ar augšējo slāni – mezoporām antracīta oglēm un apakšējo slāni – smiltīm.

 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tehnoloģiskā procesa etapi:

– notekūdeņu pieņemšana pa cauruļvadiem;

– notekūdeņu mehāniskā nostādināšana;

– ūdens frakcijas attīrīšana (flotācija);

– ūdens filtrēšana (absorbcija);

– nofiltrētā ūdens izvadīšana Baltijas jūrā.

 

Piesārņotie notekūdeņi tiek pieņemti, ievērojot vidējās limitējošās piesārņojuma koncentrācijas. Visu ienākošo notekūdeņu galvenā piesārņojuma komponente ir naftas produkti. Attīrīšanas iekārtās tiek pieņemti notekūdeņi, kuros piesārņojuma koncentrācija nepārsniedz:

–          naftas produkti 8’000 mg/l;

–          suspendētās vielas 600 mg/l;

–          bioloģiskais skābekļa patēriņš 150 mg/l;

–          ķīmiskais skābekļa patēriņš 6’000 mg/l;

–          kopējais slāpeklis 15 mg/l;

–          kopējais fosfors 4 mg/l.

Atpakaļ