Laboratoriju pakalpojumi

AS “Ventbunkers” darbojas divas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditētas laboratorijas ar specializāciju naftas produktu kvalitātes testēšanā (“Naftas produktu testēšanas laboratorija”) un ūdens piesārņojuma parametru kontrolē (“Ūdens testēšanas laboratorija”).

 

Naftas produktu testēšanas laboratorija var sniegt sekojošus pakalpojumus:

–          frakciju sastāva noteikšana;

–          kinemātiskās viskozitātes noteikšana;

–          sastingšanas temperatūras noteikšana;

–          saduļķošanās temperatūras noteikšana;

–          uzliesmošanas temperatūras noteikšana;

–          sēra satura noteikšana;

–          korozijas uz vara plāksnes noteikšana;

–          koksa noteikšana;

–          pelnu satura noteikšana;

–          mehānisko piemaisījumu noteikšana;

–          ūdens satura noteikšana;

–          blīvuma noteikšana;

–          paraugu ņemšana;

–          u.c.

 

Ūdens testēšanas laboratorija var sniegt sekojošus pakalpojumus:

–          naftas produktu noteikšana ūdenī ar gravimetrijas metodi;

–          suspendēto vielu noteikšana;

–          bioķīmiskā skābekļa patēriņa BSP noteikšana;

–          ķīmiskā skābekļa patēriņa noteikšana;

–          kopējā slāpekļa noteikšana;

–          kopējā fosfora noteikšana;

–          u.c.

Atpakaļ