Konkursi

Konkursa noteikumi_rezervuāra 14.3 iekš virsmas pretkor.apstrāde

Tehniskie noteikumi_rez. 14.3 iekš. virsmas pretkorozijas apstrāde


Konkurss izsludināts 11.10.2023
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.10.2023 plkst.14:00


konkursi@ventbunkers.lv

Tālrunis uzziņām 63602521.

Atpakaļ