Atpakaļ uz arhīvu

Paziņojums par sabiedrības informēšanas sanāksmi izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

2022 - 12 - 14

AS “Ventbunkers”, reģ. Nr. 50003179321, juridiskā adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 (Operators), ir sagatavojis un iesniedzis iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. VE18IA0001 pārskatīšanai un atjaunošanai, kas VVD Atļauju pārvaldē pieņemts 17.11.2022. Operators precizējis un pilnveidojis procedūras, lai izbeigtu atkritumu statusu naftas produktiem, kas tiek iegūts AS “Ventbunkers” rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, atdalot (nostādinot) naftas produktus no ienākošajiem rūpnieciskajiem notekūdeņiem.

Sabiedrības informēšanas sanāksme notiks 2022. gada 21. decembrī plkst. 17.00 Ventspils Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, Ventspilī.

Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties VVD tīmekļvietnē https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/ meklētājā norādot “Ventbunkers”.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem var sūtīt līdz 2022. gada 29. decembrim uz e-pastu vide@ventbunkers.lv vai pa pastu uz adresi: AS “Ventbunkers” Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602.
Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Atļauju pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, e-pasts ap@vvd.gov.lv .

Atpakaļ uz arhīvu