Atpakaļ uz arhīvu

Paziņojums par AS “Ventbunkers” sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

2021 - 08 - 10

AS “Ventbunkers”, reģ. Nr. 50003179321, juridiskā adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602
(Operators), ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
Nr. VE18IA0001, ko VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde pieņēma 01.07.2021. AS “Ventbunkers” ir Ventspils
brīvostas naftas produktu pārkraušanas terminālis, kur tiek veikta naftas produktu uzglabāšana un pārkraušana,
notekūdeņu attīrīšana. Izmaiņas ir saistītas ar iespēju tankkuģu kraušanas procesa laikā izmantot mobilu benzīna
tvaiku sadedzināšanas iekārtu kā ārpakalpojumu, ko sniedz uzņēmums ar atbilstošu pieredzi, nepieciešamajām
iekārtām, aprīkojumu, atļaujām un trešo pušu apliecinājumiem.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskā
apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 12. augusta līdz 20. augustam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 12. augustā plkst. 16.00. Sanāksmē būs
iespējams piedalīties, izmantojot AS “Ventbunkers” mājaslapas www.ventbunkers.lv sadaļā “Jaunumi” publicēto
saiti.
Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujā. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām
izmaiņām Operatora darbībā tiks sniegtas līdz 20. augustam plkst. 16.00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts
tīmekļa vietnē www.ventbunkers.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.
Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vides dienesta tīmekļa
vietnē www.vvd.gov.lv, sadaļā Iesniegumi un informatīvie paziņojumi https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-uninformativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldei (Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63626903, e-pasts:
kurzeme@vvd.gov.lv) var sūtīt līdz š.g. 31. augustam.
Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde.

 

Saite dalībai sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 12.08.2021 plkst. 16.00 (jāievada zemāk norādītie sanāksmes ID un parole)
Pievienoties sanāksmei Zoom platformā:
https://us06web.zoom.us/j/89825639971?pwd=amZadTA5S2pQem56dXh6bjNlRC93QT09

Sanāksmes ID: 898 2563 9971
Parole: gw2cp5

 

Atpakaļ uz arhīvu