Atpakaļ uz arhīvu

AS “VENTBUNKERS”PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU GROZĪJUMIEM A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ

2021 - 01 - 26

AS “Ventbunkers”, reģ. Nr. 50003179321, juridiskā adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 (Operators), ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE18IA0001, kas VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldē pieņemts 28.12.2020. Papildus iesniegumam atļaujas grozījumiem, tika sagatavots arī rūpniecisko avāriju riska novērtējums. AS “Ventbunkers” ir Ventspils brīvostas naftas produktu pārkraušanas terminālis, kur tiek veikta naftas produktu uzglabāšana un pārkraušana. Izmaiņas ir saistītas ar pārkraujamu produktu apjoma izmaiņām un jaunu produktu pārkraušanu un uzglabāšanu. Piesārņojošās darbības veikšanas vieta ir Ventspils ostas teritorija, Dzintaru ielā 90.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 29. janvāra līdz 4. februārim.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 29. janvārī plkst. 10.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti.

 

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, kā arī veikto rūpniecisko avāriju riska novērtējumu. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejama līdz 4. februārim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām Operatora darbībā tiks sniegtas līdz 5. februārim plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.
Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/iesniegumi-un-b-kategorijas-piesarnojosas-darbibas-atlaujas-pieprasisanai

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldei (Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601, tālrunis: 63626903, e-pasts: kurzeme@vvd.gov.lv) var sūtīt līdz š.g. 22. februārim.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde.

Atpakaļ uz arhīvu