Atpakaļ uz arhīvu

AS “Ventbunkers” pārkraušanas rezultāti 2014. gadā

2015 - 01 - 12

AS “Ventbunkers” terminālī 2014. gadā kopumā pārkrauts 2 377 305 tonnu naftas produktu.

 

Labi rādītāji 2014. gadā sasniegti tieši tumšo naftas produktu pārkraušanā, kāpinot pārkraušanas apjomu par 42% salīdzinājumā ar 2013. gadā pārkrauto. Kopā 2014. gadā pārkrautas 2 177 345 tonnas tumšo naftas produktu (mazuta un vakuuma dīzeļdegvielas). 

 

Pieprasījums pēc tumšo naftas produktu pārkraušanas pakalpojumiem diezgan būtiski bija palielinājies tieši 2014. gada nogalē – novembrī tika pārkrautas 313 902 tonnas tumšo naftas produktu, kas ir 3 reizes vairāk nekā 2013. gada novembra mēnesī. Kopumā novembrī tika sasniegts lielākais tumšo naftas produktu viena mēneša pārkraušanas apjoms kopš 2010. gada sākuma. Savukārt decembrī tika pārkrauts 203 931 tonnas tumšo naftas produktu, kas ir 2 reizes vairāk nekā pirms gada decembra mēnesī.

 

2014. gada laikā AS “Ventbunkers” vadība ir intensīvi strādājusi pie termināļa gaišo naftas produktu pārkraušanas tehnoloģiju uzlabošanas un klientu piesaistīšanas gaišo naftas produktu pārkraušanā. Šī gada sākumā noslēgts sadarbības līgums ar jaunu gaišo naftas produktu klientu. Kā arī kopš gada sākuma tiek uzlabots klientiem pieejamo pakalpojumu klāsts – tiek veikti tehnoloģiski uzlabojumi terminālī, lai būtu iespējams nodrošināt vienlaicīgi vairāku veidu gaišo naftas produktu vienlaicīgu uzglabāšanu un pārkraušanu, tajā skaitā biodīzeļdegvielas uzglabāšanu un pārkraušanu. Tāpat ir iegūtas valsts atbildīgo iestāžu atļaujas, lai klienta interesēs varētu veikt dažādu gaišo naftas produktu veidu sajaukšanu pārkraušanas procesā, iegūstot degvielu ar nepieciešamajiem kvalitātes rādītājiem.

 

Rezultātā, faktiski šī gada 12 mēnešos AS “Ventbunkers” terminālī ir pārkrautas 199 960 tonnas gaišo naftas produktu, tajā skaitā biodīzeļdegviela. Gaišie naftas produkti terminālī šī gada 12 mēnešos ir piegādāti tikai pa jūru ar tankkuģiem.   

 

AS „Ventbunkers” vadība intensīvi strādā, lai šī brīža visnotaļ sarežģītajā ekonomiskajā un ģeopolitiskajā situācijā saglabātu AS „Ventbunkers” termināļa ekonomiskās un tehnoloģiskās priekšrocības un saglabātu pārkraušanas apjomus vismaz esošajā līmenī arī 2015. gadā.

 

AS “Ventbunkers” finanšu informācija liecina, ka neauditētā peļņa 2014. gadā pārsniedz 15 miljonus EUR. 

 

Atpakaļ uz arhīvu