Atpakaļ uz arhīvu

AS “Ventbunkers” pārkraušanas apjomi 2015. gada janvārī

2015 - 02 - 10

 

2015. gada pirmajā mēnesī AS “Ventbunkers” terminālī pārkrauts 151 476 tonnu naftas produktu. Viss janvāra pārkrautais naftas produktu apjoms bija tumšie naftas produkti (mazuts un vakuuma dīzeļdegviela). Lai gan tumšo naftas produktu pārkraušanas apjoms ir par 26% mazāks nekā iepriekšējā mēnesī un par 23% mazāks nekā janvāra mēnesī pirms gada, kopumā rādītājs uzskatāms par labu, ņemot vērā, ka janvāra mēnesī notika intensīvi dzelzceļa vagonu cisternu izliešanas estakādes kapitālā remonta darbi, kuru laikā naftas produktu pieņemšana terminālī bija apgrūtināta.

 

Gaišie naftas produkti 2015. gada janvārī uz tankkuģiem netika pārkrauti, tomēr termināļa gaišo naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas jaudas tika noslogotas pietiekoši, jo klienta interesēs termināļa rezervuāros visu janvāra mēnesi tikai uzglabāts liels produkta apjoms – virs 130 tūkstošiem tonnu.

 

2014. gadā tika veikti tehnoloģiski uzlabojumi terminālī, lai vienlaicīgi nodrošinātu vairāku veidu gaišo naftas produktu vienlaicīgu uzglabāšanu un pārkraušanu, tajā skaitā biodīzeļdegvielas uzglabāšanu un pārkraušanu. Tāpat ir iegūtas valsts atbildīgo iestāžu atļaujas, lai klienta interesēs varētu veikt dažādu gaišo naftas produktu veidu sajaukšanu pārkraušanas procesā, iegūstot degvielu ar nepieciešamajiem kvalitātes rādītājiem. Šobrīd turpinās sarunas ar esošo un potenciāliem gaišo naftas produktu pārkraušanas klientiem, lai arī nākotnē pēc iespējas efektīvāk noslogotu AS “Ventbunkers” pieejamās gaišo naftas produktu pārkraušanas jaudas.

 

AS “Ventbunkers” apkopotie neauditētie rezultāti par 2014. gadu liecina, ka uzņēmuma apgrozījums šajā periodā ir pārsniedzis 54 miljonus eiro, savukārt tīrā pelņa pārsniegusi 17 miljonus eiro. AS “Ventbunkers” terminālī nepārtraukti bijuši nodarbināti vairāk nekā 320 darbinieki un kopējā visu samaksāto nodokļu summa valsts un pašvaldības budžetā 2014. gada laikā pārsniedz 2.8 miljonus eiro. 2014. gadā laikā AS “Ventbunkers” veikusi ilgtermiņa ieguldījumus 1.7 miljonu eiro apmērā, t.sk. modernizējot termināļa tehnoloģiskos procesus, kā arī realizējot vairākus ar vides aizsardzību un ekoloģisko drošību saistītus projektus.

 

AS “Ventbunkers” 2014. gadā ir turpinājusi tradīciju būt par aktīvu uzņēmumu arī ārpus savas saimnieciskās darbības. 2014. gadā ir atbalstīti dažādi gan ar sportu, gan ar veselības aprūpi, gan ar citām jomām saistīti projekti. Jau tradicionāli tika atbalstīta AS “Ventbunkers” balva motokrosā. Jau otro gadu AS “Ventbunkers” ziedojis ievērojamas summas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Kopā gada laikā dažādām sabiedriskā labuma organizācijām ziedots pusmiljons eiro.

 

AS “Ventbunkers” vadība turpina intensīvi strādāt, lai šī brīža visnotaļ sarežģītajā ekonomiskajā un ģeopolitiskajā situācijā saglabātu termināļa ekonomiskās un tehnoloģiskās priekšrocības un pārkraušanas apjomi būtu esošajā līmenī arī 2015. gadā.

 

Atpakaļ uz arhīvu