Atpakaļ uz arhīvu

AS “Ventbunkers” pārkraušanas apjomi 2015. gada 7 mēnešos un 2014. gada darbības rezultāti

2015 - 08 - 24

2015. gada pirmajos 7 mēnešos AS “Ventbunkers” terminālī pārkrauti 1,4 miljoni tonnu naftas produktu. Lielākā daļa no pārkraušanas apjoma jeb 1,2 miljoni tonnas bija tumšie naftas produkti (mazuts un vakuuma dīzeļdegviela).

 

Lai arī tumšo naftas produktu pārkraušanas apjoms šogad kopumā 7 mēnešos vidēji ceturksnī bija par 9% mazāks nekā atbilstošā periodā pirms gada, kopumā pārkrautais apjoms sasniedzis labus rādītājus, atsevišķos mēnešos pārkraušanas apjomam pārsniedzot 200 tūkstošus tonnu. Jāņem vērā, ka visu pirmo ceturksni norisinājās intensīvi dzelzceļa vagonu cisternu izliešanas estakādes kapitālā remonta darbi, kuru laikā naftas produktu pieņemšana terminālī bija apgrūtināta, kas samērā būtiski ietekmēja naftas produktu pieņemšanas un attiecīgi pārkraušanas jaudu gada sākumā.

 

Atšķirībā no gada sākuma, kad tika pārkrauti tikai tumšie naftas produkti, 2. un 3. ceturksnī tiek pārkrauti arī gaišie naftas produkti (dīzeļdegviela). Kopumā 2015. gadā pārkrauti 0,2 miljoni tonnu jeb par 58% vairāk nekā atbilstošā periodā pirms gada. Gaišie naftas produkti 2015. gada sākumā uz tankkuģiem netika pārkrauti, tomēr termināļa gaišo naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas jaudas tika noslogotas pietiekoši, jo klienta interesēs termināļa rezervuāros tikai uzglabāts liels produkta apjoms.

 

AS “Ventbunkers” vadība intensīvi strādā, lai šī brīža visnotaļ sarežģītajā ekonomiskajā un ģeopolitiskajā situācijā saglabātu termināļa ekonomiskās un tehnoloģiskās priekšrocības un saglabātu pārkraušanas apjomus vismaz esošajā līmenī. Kopš šī gada marta mēneša ir spēkā vairākas būtiskas vienošanās ar galvenajiem uzņēmuma klientiem, kas ļauj noslogot termināļa jaudas gan gaišo, gan tumšo naftas produktu pārkraušanā 2015 gadā.

 

Paralēli uzņēmums strādā pie citu darbības virzienu attīstīšanas. 2015. gada jūlijā, saskaņā ar LR Ekonomikas ministrijas izsludināta konkursa rezultātiem, AS “Ventbunkers” noslēdza līgumu par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts naftas produktu rezervju izveidei, nodrošinot II kategorijas naftas produktu rezerves izveidi un uzglabāšanu 2’200 tonnu apmērā savā terminālī.

 

Savukārt auditētie uzņēmuma 2014. gada rezultāti liecina, ka neskatoties uz saspringto situāciju tranzīta nozarē, uzņēmums ir saglabājis savas pozīcijas un tā darbība arī finanšu rezultātos atspoguļojas pozitīvi. Par spīti apgrozījuma samazinājumam, tam sasniedzot 54 milj. EUR, efektīvas darbības rezultātā uzņēmuma 2014. gada bruto peļņa bija 14 miljoni EUR jeb par 3% vairāk nekā 2013. gadā. Savukārt tīrā peļņa, kuru ietekmēja pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izmaksas, kā arī ieņēmumi no līdzdalības uzņēmumiem, 2014. gadā sasniedza gandrīz 17 miljonus EUR. 2014. gadā uzņēmumā ir pieaudzis pašu kapitāls un stiprinājušies likviditātes rādītāji.

 

Uzņēmums 2014. gadā kopumā pārkrāva 2,4 miljonus tonnu naftas produktus. Valsts, pašvaldības un sociālajos budžetos nodokļu veidā par 2014. gadu ir samaksāti vairāk nekā 3,4 miljoni EUR. Jau iepriekš tika ziņots, ka AS “Ventbunkers” tika atzīts par lielāko nodokļu maksātāju Ventspils pašvaldības budžetā 2014. gadā.

 

Arī 2015. gadu uzņēmums plāno strādāt ar labiem rezultātiem gan pārkrautā apjoma, gan apgrozījuma, gan peļņas ziņā. Tajā skaitā ir plānots dot būtisku pienesumu gan valsts, gan pašvaldības budžetiem nodokļu veidā.  

 

Atpakaļ uz arhīvu