Atpakaļ uz arhīvu

AS „Ventbunkers” lielākais nodokļu maksātājs Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 2013. gadā

2014 - 06 - 16

AS „Ventbunkers” ir saņēmusi Ventspils pilsētas domes balvu un atzinības rakstu kā lielākais nodokļu maksātājs Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 2013. gadā nozarē: “Transports un uzglabāšana”.

 

Salīdzinājumam, 2013. gadā AS “Ventbunkers” Ventspils pilsētas budžetā nodokļos iemaksājusi 855’224,00 LVL. 2012. gadā AS “Ventbunkers” Ventspils pilsētas budžetā nodokļu iemaksas veiktas 793’655,00 LVL apmērā, tātad 2013. gadā nodokļu apjoms palielinājies par 62’569,00 LVL jeb 8%.

 

Palielinoties pārkaušanas apjomiem no 3,1 milj. tonnu naftas produktu uz 4,3 milj. tonnu, palielinājies arī Ventspils ostā apkalpoto kuģu skaits un to bruto tonnāža, kas veikuši operācijas AS “Ventbunkers” terminālī uzglabātās kravas iekraušanai vai izkraušanai.

 

AS “Ventbunkers” terminālī gadā vidējais nodarbināto skaits ir palielinājies no 307 darbiniekiem 2012. gadā līdz 323 nodarbinātajiem 2013. gadā.

 

AS “Ventbunkers” apgrozījums palielinājies no 42 miljoniem LVL līdz 49 miljoniem LVL. Bruto peļņa palielinājusies no 9.4 miljoniem uz 9.6 miljoniem LVL. Ziedojumos izmaksātās summas sabiedriskā labuma organizācijām palielinājušās no 202 tūkstošiem EUR uz 296 tūkstošiem EUR.

Atpakaļ uz arhīvu