Konkursi

Konkursa noteikumi Atloku ķīļveida aizbīdņu iegāde

Konkursa noteikumi Attīrīšanas iekārtu flotatora – nostādinātāja 35.1 remonts

Konkurss izsludināts 14.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.03.2018 plkst.15:00


Konkursa noteikumi Elektrosadales Nr. 974 remonts

Konkursa noteikumi Tilpņu mērīšanas sistēmu TLR-2 un Enraf kalibrēšana

Konkurss izsludināts 07.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.02.2018 plkst.15:00


Konkursa noteikumi Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas nomaiņa dzelceļa vagoncisternu izliešanas estakādē

Konkurss izsludināts 07.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2018 plkst.15:00


Sīkāku informāciju var saņemt:

konkursi@ventbunkers.lv

Tālrunis uzziņām 63602521.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ