AS „Ventbunkers” paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai un tā sabiedrisko apspriešanu.

AS „Ventbunkers” paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai un tā sabiedrisko apspriešanu. AS “Ventbunkers”, reģ.nr.50003179321, juridiskā adrese Dzintaru iela 92, Ventspils, sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai, kas 25.05.2018. pieņemts VVD Ventspils reģionālajā vides …

2018 - 06 - 06

AS “Ventbunkers” pārkraušanas apjomi 2015. gada 7 mēnešos un 2014. gada darbības rezultāti

2015. gada pirmajos 7 mēnešos AS “Ventbunkers” terminālī pārkrauti 1,4 miljoni tonnu naftas produktu. Lielākā daļa no pārkraušanas apjoma jeb 1,2 miljoni tonnas bija tumšie naftas produkti (mazuts un vakuuma dīzeļdegviela).   Lai arī tumšo naftas produktu pārkraušanas apjoms šogad …

2015 - 08 - 24